-A A +A

ELFLA - par projektu iesniegšanu un īstenošanu

Sludinājums (2. un 3. kārta) - atbalsta apmērs, sīkāka informācija šeit.

Visas veidlapas jau šobrīd ir pieejamas. Iepazīsties ar atbalsta nosacījumiem un nāc uz konsultācijām (bezmaksas)!

Pieņemšanas laiks (uz konsultācijām aicinām pieteikties arī citā vēlamā laikā):

Jaunmārupē (Mazcenu aleja 33/3) pirmdienās 9-17, ceturtdienās 9-13 (28644888, administratīvā vadītāja Alīna Lukjanceva)

Olainē (Zemgales iela 31, 3. stāvs) otrdienās 10-14, trešdienās 13-17 (26454119, administratīvās vadītājas asistente Aija Ozola)

PROJEKTU ĪSTENOTĀJIEM

Publicitātes prasības LAD

Publicitātes vadlīnijas ELFLA

"Pierīgas partnerības" informatīvais materiāls par projektu īstenošanu

Logo josla (PP, ELFLA, NAP, ES, LEADER) (pdf)

Logo josla (PP, ELFLA, NAP, ES, LEADER) (jpg)

 

PROJEKTU IESNIEDZĒJIEM

Saistošie dokumenti:

Ar SVVA stratēģiju iepazīsties šeit (pēc 1. projektu kārtas pieņemti grozījumi)

MK noteikumu Nr.590 (13.10.2015.) atbalsta saņemšanas nosacījumi šeit.
MK noteikumi Nr.598  (30.09.2014.)  atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību šeit.
Ar projektu vērtēšanas kārtību var iepazīties šeit.

Lauku atbalsta dienesta informācija par pasākumu pieejama šeit.

Prezentācijas

Lauku atbalsta dienesta prezentācija par biežākajām kļūdām un projektu vērtēšanu šeit

Biedrības "Pierīgas partnerība" prezentācija par LEADER projektu īstenošanas nosacījumiem šeit

Video no semināra par LEADER projektu realizēšanu (ar Lauku atbalsta dienesta dalību) (27.10.2016.) http://ej.uz/LADseminars

Uzņēmējdarbības projektu iesniedzamie dokumenti (1.1.rīcība,1.2.rīcība un 1.3.rīcība):
Projektu iesnieguma veidlapa
Atbalsta pretendenta deklarācija
De minimis uzskaites veidlapa
Projekta ilgtermiņa darbības plāns
EPS iesniedzamā finanšu informācija

Apliecinājums par interešu konflikta neesamību ar izvēlēto piegādātāju

Uzņēmējdarbības projekta iesnieguma paraugs

Pēc projektu iesniegšanas vērtēšanas komisija var lūgt pretendentus ierasties uz projektu aizstāvēšanu. Prezentācijas ilgums 5 min. 

Prezentācijas šablons uzņēmējdarbības projektiem

Sabiedriskā labuma projektu iesniedzamie dokumenti (2.1.rīcība;3.1.rīcība un 3.2.rīcība):
Projektu iesnieguma veidlapa
Atbalsta pretendenta deklarācija
Projekta ilgtermiņa darbības plāns
Veidlapa par projektu uzturēšanu

Apliecinājums par interešu konflikta neesamību ar izvēlēto piegādātāju

Sabiedrisko projektu projekta iesnieguma paraugs

Pēc projektu iesniegšanas vērtēšanas komisija var lūgt pretendentus ierasties uz projektu aizstāvēšanu. Prezentācijas ilgums 5 min.

Prezentācijas šablons sabiedriskā labuma projektiem

Metodiskie norādījumi:
Iepirkuma procedūra
B
ūvniecības vadlīnijas
P
ublicitātes vadlīnijas
De minimis
Līgums par Eiropas Savienības darbību I pielikums;
Grūtībās nonākušā uzņēmuma kalkulators;
Finanšu līzinga shēma;
Darījuma konta shēma

Aicinām projektus iesniegt Lauku atbalsta dienesta E- pieteikšanās sistēmā.

Kā kļūt par EPS lietotāju?
Kā iesniegt projektu E-pieteikšanās sistēmā?

Kontaktpersona - Administratīvā vadītāja Alīna Lukjanceva, 
Tālr. 28644888,  e-pasts info@pierigaspartneriba.lv