-A A +A

Publicitātes pasākumi

22. novembrī zināšanu pilsētā Tartu ELARD (Eiropas LEADER asociācijas lauku attīstībai) pulcēja Eiropas vietējās rīcības grupas un to sadarbības partnerus – pārstāvjus no Eiropas Komisijas, valsts lauku tīkliem, vadošajām valsts iestādēm un maksājuma aģentūrām. Pasākuma mērķis bija atzīmēt LEADER pieejas īstenošanas 25. gadadienu un izstrādāt LEADER/CLLD deklarāciju 2021.-2027.gadam, kuru iesniegt Eiropas Komisijas un dalībvalstu iestādēm, plānojot nākamo periodu.
Latvijas Lauku foruma pārstāvji snieguši būtisku ieguldījumu LEADER pieejas iedzīvināšanai Moldovā