-A A +A

Publikācijas

Paldies visiem, kas piedalījies Pierīgas partnerības organizētajā konferencē 2012.gada 27.janvārī golfa klubā „Viesturi”, Jaunmārupē. Paldies mūsu viesiem, paldies lektoriem! Tiem, kas nav varējis atnākt pie mums ciemos, atskaitāmies, ka 2012.gada 27.janvārī biedrība rīkoja konferenci „KONFERENCE – SEMINĀRS ELFLA ietvaros – Par Pierīgas partnerības teritorijas attīstības iespējām”
2011. gada 5. decembrī ir nodots ekspluatācijā 6879 kvadrātmetru liels āra futbola laukums Rīgas ielā 1C, Babītes novada Babītes pagasta Piņķos, līdz ar to ir pabeigta projekta Nr. 10-04-ZL11-Z401101-000003 "Profesionāla āra futbola laukuma izbūve Piņķos" realizācija.
Noslēgusies 2011. gada 31. augustā sāktā projekta Nr. 11-04-LL37-L413201-000020 „Sporta aprīkojuma iegāde biedrībā „Sporta klubs Babīte”” realizācija.
Pētījuma mērķis bija noteikt biedrības stratēģijas esošās un turpmākās attīstības iespējas Partnerības teritorijā – Babītes, Mārupes un Olaines novadā, vienlaicīgi norādot gan uz trūkumiem, gan uz iespējamajiem ieguvumiem. 
pētījuma mērķis bija:   noteikt un izanalizēt kā partnerības stratēģijas īstenošana ir ietekmējusi Partnerības teritorijas attīstību; noteikt un izanalizēt šīs stratēģijas perspektīvo ietekmi uz partnerības teritorijas attīstību; izvērtēt vietējās attīstības stratēģijas gaitā gūto pievienoto vērtību; sagatavot priekšlikumus izmaiņu ieviešanai spēkā esošajā stratēģijā.
Pētījuma mērķis bija:   noteikt kādas ir iespējas nodrošināt Partnerības teritorijas atpazīstamību, īstenojot projektus atbilstoši Biedrības „Pierīgas partnerība” stratēģijas nosacījumiem un noteikumiem; noteikt vai šādas iespējas ir pietiekošas un visaptverošas; noteikt vai tās piepildot un īstenojot (vadoties no šī brīža reālās situācijas) ir sagaidāms, ka tiks sasniegti biedrības „Pierīgas partnerība” stratēģijā izvirzītie mērķi.