-A A +A

Publikācijas

Noslēdzot pirmo projektu iesniegšanas kārtu un vēršot skatu jau uz nākamo, ir svarīgi uz brīdi apstāties un reflektēt par padarīto un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Lai veiksmīgāk to paveiktu, 20. jūlijā biedrības „Pierīgas partnerība” pārstāvji tikās un dalījās pieredzē ar Liepājas rajona partnerību.   
Pētījuma mērķis stratēģijas īstenošanas izvērtēšana, sasniegto rādītāju analīze, efektivitātes izvērtējums, norādot biedrības ietekmi uz teritorijas attīstību, priekšlikumus biedrības turpmākai darbībai, kā arī izpētīt biedrības teritoriju, identificēt uzņēmējdarbības attīstības virzienus.
Šī gada 15. - 16. maijā notika kārtējais pieredzes apmaiņas brauciena uz Lietuvu sadarbībā ar Kretingas vietējo zivsaimniecības grupu.
Sestdien, 23.maijā Pierīgas partnerība Olaines novada svētku ietvaros rīkoja Jautro LEADER stafeti ģimenēm. Īpaša atsaucība bija no jauniešu puses. Galveno balvu – „Lāču” saldumus, ātri un veikli ieguva komanda „Lakiji”. Īpašs paldies brīvprātīgajiem jauniešiem: Artūram Žoglam, Mērijai Millerei un Montai Pērkonei par palīdzību stafešu organizēšanā.
No 5.-6. septembrim mūsu teritorijā viesojās Lietuvas kolēģi no Kretingas partnerības, kuri atzinīgi novērtēja Pierīgas partnerības paveikto un nodibināja labus kontaktus ar vietējiem uzņēmējiem.
No 29.līdz 31.maijam Biedrība „Pierīgas partnerība” organizēja otro pieredzes apmaiņas braucienu uz Lietuvu pie Kretingas vietējās Zivsaimniecības grupas.
2012.gada 31.decembrī biedrība „Pierīgas partnerība” un Kretingas vietējā Zivsaimniecības grupa parakstīja līgumu par starptautiskā projekta īstenošanu un 2014.gadā. No 3. līdz 5.aprīlim Biedrība „Pierīgas partnerība” organizēja pieredzes apmaiņas braucienu uz Lietuvu.