-A A +A

Publikācijas

22. novembrī zināšanu pilsētā Tartu ELARD (Eiropas LEADER asociācijas lauku attīstībai) pulcēja Eiropas vietējās rīcības grupas un to sadarbības partnerus – pārstāvjus no Eiropas Komisijas, valsts lauku tīkliem, vadošajām valsts iestādēm un maksājuma aģentūrām. Pasākuma mērķis bija atzīmēt LEADER pieejas īstenošanas 25. gadadienu un izstrādāt LEADER/CLLD deklarāciju 2021.-2027.gadam, kuru iesniegt Eiropas Komisijas un dalībvalstu iestādēm, plānojot nākamo periodu.
Latvijas Lauku foruma pārstāvji snieguši būtisku ieguldījumu LEADER pieejas iedzīvināšanai Moldovā
„Sadarbojoties viens ar otru, mēs esam stiprāki, un, radoši pavadot laiku kopā, mēs spējam piepildīt savus sapņus.” Šādā – uz attīstību un sadarbību vērstā – noskaņā norisinājās pasākums LINC (Leader Inspired Network Community) Budapeštā no 27. līdz 30. septembrim, kurā piedalījās arī biedrības „Pierīgas partnerība” pārstāvji, lai dibinātu kontaktus nākotnes sadarbības projektiem, papildinātu zināšanas par inovācijām un citiem jautājumiem LEADER pieejas īstenošanā.
Ar mērķi iepazīt vietējo rīcības grupu darbību un izprast uz vietējās sabiedrības vajadzībām balstītas attīstības veidošanu, no 24. līdz 30. jūlijam Latvijā viesojas Moldovas delegācija no dažādiem sektoriem — uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, pašvaldību un reģionāla mēroga pārvaldes pārstāvji. No 24. līdz 26. jūlijam ar savu teritoriju un darbību viesus iepazīstināja arī biedrība „Pierīgas partnerība”.
„Tas, kurš grib iet ātri – iet viens, tas, kurš grib iet tālu – iet kopā.” Ar tādu moto sākās Leader Fair TNC (Transnational Cooperation) Igaunijā no 24. līdz 26. augustam, ko apmeklēja arī biedrības „Pierīgas partnerība” pārstāves Nadīna Millere un Alīna Lukjanceva.