-A A +A

Skaidrojums par projektu īstenošanu

2017-01-28 17:51

1. kārtas projekti jau apstiprināti un ķeras klāt īstenošanai. Kā to pareizi darīt? Esam izveidojuši vadlīnijas, lai atvieglotu un palīdzētu jums izvairīties no kļūdām īstenošanā.

Publicitātē jāievēro, ka jāizvieto zīme par atbalsta saņemšanu, ko piešķirs Lauku atbalsta dienesta pārstāvji, tā jāizvieto redzamā vietā un jārūpējas par uzturēšanu. Mājaslapā jāizvieto paziņojums par to, ka uzsākts un tiek īstenots ELFLA atbalstīts projekts. Esam sagatavojuši teksta šablonu un pievienojam arī logo joslu, kas jāpievieno visās ar projekta īstenošanu saistītajās publikācijās.

Jāpatur prātā, ka tiek apgūts publiskais finansējums, atbilstoši jāļauj arī citiem uzzināt par šādas iespējas esamību. Priecāsimies arī par cita veida publicitāti - pasākumiem, publicitāti sociālajos tīklos u.tml. Lai arī pašam projekta iesniedzējam informēta sabiedrība un aizvien jauni klienti/apmeklētāji!

Publicitātes prasības atbalsta saņēmējam (LAD)

ELFLA 2014-2020 publicitātes vadlīnijas

Droši neskaidrību gadījumā sazinieties ar mums!