-A A +A

Projektu konkursa 1.kārtas rezultāti

2016-06-20 07:07

16.06.2016. biedrības "Pierīgas partnerības" padome ir apstiprinājusi atklātā pirmās kārtas projektu pieteikumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” iesniegto projektu pieteikumu atbilstību biedrības "Pierīgas partnerības" darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai (2015.-2020.), kā arī apstiprinājusi projektu pieteikumu rindojumu pēc saņemtajiem punktiem.1.mērķis attīstīta un konkurētspējīga ekonomiskā vide    
1.1.Rīcība - Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai Pieejamais finansējums EUR 100 000     
projekta numurs projekta iesniedzējs projekta nosaukums projekta īstenošanas vieta (mazākā teritoriālā vienība)  publiskais finansējums Punktu skaits  Lēmums/atzinums
2016/AL04/1/A019.21.01/6 SIA "Beng" Mārupes veikborda parka sniegto pakalpojumu dažādošana, to klāsta un kvalitātes pilnveide Mārupes novads, Jaunmārupe 14182,50 27,00 Pozitīvs
2016/AL04/1/A019.21.01/5  SIA TENNIS FITNESS WINNING - HEART - RATE Mārupe 11480,00 22,83 Pozitīvs
2016/AL04/1/A019.21.01/8 SIA AV Apsaimniekotājs Kempinga izveide Mārupes novadā Mārupes novads, Jaunmārupe 48972,40 19,50 Pozitīvs
2016/AL04/1/A019.21.01/3 SIA Bejas SUP dēļu komplektācija iegāde Mārupes novads, Jaunmārupe 4060,00 16,83 Pozitīvs
2016/AL04/1/A019.21.01/2 SIA Bejas Atpūtas terases izveide Mārupes novads, Jaunmārupe 13609,52 16,50 Pozitīvs
2016/AL04/1/A019.21.01/4 BDR IrBērni Velo nomas izveide Irbēnu ielā 1 Babītes novads 4140,81 16,17 Pozitīvs
2016/AL04/1/A019.21.01/7 IU KRODZIŅŠ KRISTAPIŅŠ Velobraucējiem pielāgoto atpūtas namiņu izveide, attīstot velotūrisma iespējas vietējā teritorijā Babīte 34965,00 15,67 Negatīvs
2016/AL04/1/A019.21.01/10 SIA Eiropas projektu  aģentūra  Kempinga izveide Babīte 35000,00 15,33 Negatīvs
2016/AL04/1/A019.21.01/1 Anda Anža Vitamīnu namiņš Mārupes novads 34272,00 15,17 Negatīvs
2016/AL04/1/A019.21.01/9 Marika Broka - Švarca "Pārvietojamās pirts un kubla nomas izveide" Olaine 6352,05 13,50 Negatīvs
        207034,28    
1.2.Rīcība - Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai,realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai Pieejamais finansējums 100 000,00  EUR
projekta numurs projekta iesniedzējs projekta nosaukums projekta īstenošanas vieta (mazākā teritoriālā vienība)  publiskais finansējums Punktu skaits Lēmums/Atzinums
2016/AL04/1/A019.21.02/1 Ieva Spriža Uzņēmuma “Dabas gardumi ar “odziņu“” izveide un attīstība Mārupes novads, Jaunmārupe 14330,76 22 Pozitīvs
2016/AL04/1/A019.21.02/3 Lauris Veinšteins Amatniecības uzņēmuma izveide un iekārtu iegāde Mārupe 13871,73 20,33 Pozitīvs
2016/AL04/1/A019.21.02/4 KRISTAPS KAULIŅŠ Mājražošanai piemērotas infrastruktūras izveide un aprīkojuma iegāde Olaines novads, Jāņupe 26244,79 17,33 Pozitīvs
2016/AL04/1/A019.21.02/5 Zīle Ozoliņa - Šneidere Keramikas veidošanas telpas iekārtošana Mārupes novads, Tīraine 2108,74 16,83 Pozitīvs
2016/AL04/1/A019.21.02/2 Solveiga Čakstiņa Dekoratīvās mākslas priekšmetu darbnīcas attīstīšana Babītes novads 1622,88 9,33 Negatīvs
1.3.Rīcība - Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai  Pieejamais finansējums 100 000,00  EUR
projekta numurs projekta iesniedzējs projekta nosaukums projekta īstenošanas vieta (mazākā teritoriālā vienība)  publiskais finansējums Punktu skaits Lēmums/   Atzinums 
2016/AL04/1/A019.21.03/2 SIA Medsport Jaunu pakalpojumu ieviešana uzņēmumā SIA "Medsport" Mārupes novads 14000 24,17 Pozitīvs
2016/AL04/1/A019.21.03/1 SIA Savapils.lv MOBILĀS KOKA GRĪDAS AR TĒRAUDA PAMATNI IEGĀDE Babītes novads 10723,21 19,17 Pozitīvs
2016/AL04/1A019.21.03/3 SIA "LABIE KOKI eksperti" Darbinieku apmaiņas brauciens uz Čehiju - kvalifikācijas celšana Babītes novads 1942,50 0,00 Neatbilst stratēģijai
2.mērķis Uzlabotas sociālās un sabiedriskās aktivitātes
2.1.Rīcība - Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai   Pieejamais finansējums EUR 80 000
projekta numurs projekta iesniedzējs projekta nosaukums projekta īstenošanas vieta (mazākā teritoriālā vienība)  publiskais finansējums Punktu skaits Lēmums/     atzinums
2016/AL04/1/A019.22.01/13 Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "Jāņupe-2" Patriotu laukuma izveide Jāņupē Olaines pagasts, Jāņupe 13514,12 27,67 Pozitīvs
2016/AL04/1/A019.22.01/9 SIA "SilJa" Mārupes novada uzņemējdarbības attīstības centrs  Mārupes novads, Tīraine 45000,00 25,67 Pozitīvs
2016/AL04/1/A019.22.01/1 PSV Mārupes novada Dome Velo apkopes stendu uzstādīšana Mārupes novads 3561,03 22,67 Pozitīvs
2016/AL04/1/A019.22.01/4 BDR IrBērni Bērnu laukuma izveide Irbēnu ielā 1 Babītes novads 13449,42 16,67 Pozitīvs
2016/AL04/1/A019.22.01/3 BDR IrBērni Tiešās pirkšanas pulciņa punkta izveide Irbēnu ielā 1 Babītes novads 2002,10 16,17 Pozitīvs
2016/AL04/1/A019.22.01/12 BDR Rīgas jāšanas sporta klubs "SPORT DE LUX" “Latvijas Jāšanas sporta muzeja izveide” Babītes novads 43533,42 15,00 Negatīvs
2016/AL04/1/A019.22.01/10 BDR Deju kopa Viducis Kurzemes un Zemgales tautisko vērtību popularizēšana Olaines novadā Olaines novads, Jaunolaine 13499,67 0,00 Neatbilst stratēģijai
2016/AL04/1/A019.22.01/6 NOD Perkusiju mākslu atbalsta fonds Mazais Bundzinieks Timpānu un koncerttomu iegāde Perkusiju mākslu atbalsta fondam Mazais bundzinieks Babītes novads, Piņķi 13428,00 0,00 Neatbilst stratēģijai
2016/AL04/1/A019.22.01/11 BDR Sporta klubs "GKSPORT" Jāšanas sporta laukumu labiekārtošana Babītes novads 11370,01 0,00 Neatbilst stratēģijai
2016/AL04/1/A019.22.01/7 NOD Perkusiju mākslu atbalsta fonds Mazais Bundzinieks Orķestra sitaminsrumentu iegāde Perkursiju mākslu atbalsta fondam Mazais bundzinieks Babītes novads, Piņķi 13385,70 0,00 Neatbilst stratēģijai
2016/AL04/1/A019.22.01/5 BDR Deju kolektīva "Dārta"atbalsta biedrība Pa tautastērpa pēdām Babītes novads, Piņķi 14998,36 0,00 Neatbilst stratēģijai
2016/AL04/1/A019.22.01/8 BDR Olaines novada senioru biedrība "Liepas" Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Olaines novada senioru biedrības "Liepas" Dienas centrā Olaine 5991,91 0,00 Neatbilst stratēģijai
2016/AL04/1/A019.22.01/2 Biedrība "Izglītības laboratorija" Mūzikas studijas "Orff mūzikas bērniem" pilnveidošana Olaines novads, Jaunolaine 10566,21 0,00 Neatbilst stratēģijai
2016/AL04/1/A019.22.01/15 Olaines Vēstures un mākslas muzejs Olaines muzeja kultūras kapitāla ilgstpējīga attīstība Olaine 11433,26 0,00 Neatbilst stratēģijai
2016/AL04/1/A019.22.01/14 Biedrība "Izvēlies brīvību" Līdzgaitniecība bijušajiem iezslodzītajiem Olaine 4316,13 0,00 Neatbilst stratēģijai
3. Mērķis - Sakārtota, pievilcīga dzīves un atpūtas vide
3.2. Rīcība -Atbalsts vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai  (Pieejamais finansējums 80 000,00  EUR)
projekta numurs projekta iesniedzējs projekta nosaukums projekta īstenošanas vieta (mazākā teritoriālā vienība)  publiskais finansējums Punktu skaits Lēmums/    atzinums
2016/AL04/1/A019.22.05/1 PSV Mārupes novada Dome Lidmašīnu skatu laukuma būvniecība Mārupe, Skulte 13500,00 22,83 Pozitīvs
2016/AL04/1/A019.22.05/2 SIA LĀČI Rotaļu un aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana Babītes novads 13468,45 20,67 Pozitīvs
2016/AL04/1/A019.22.05/4 BDR Biedrība "INTEGRĀCIJA SABIEDRĪBAI" Aktivās atpūtas parka izveidošana iedzīvotājiem un sociālā riska grupu personām Babītes novads, Salas pagasts 44754,58 15,83 Negatīvs
2016/AL04/1/A019.22.05/6 BDR "Apsaimniekošanas biedrība LAPSAS" Inovatīvo ielu vingrošanas iekārtu uzstādīšana oficiālā velomaršruta malā pilna funkcionālā treniņa veikšanai  Babītes novads 4964,10 15,50 Negatīvs
2016/AL04/1/A019.22.05/5 BDR "IEĶI HIDRO EKO" Teritorijas labiekārtošana Mārupes novads, Jaunmārupe 13491,95 3,67 Negatīvs
2016/AL04/1/A019.22.05/3 REL OLAINES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE Olaines evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta seguma krāsošana Olaines novads, Jaunolaine 14176,71 0,00 Neatbilst stratēģijai