-A A +A

Noslēgusies projektu pieņemšanas 2. kārta

2017-02-21 11:36
 

Noslēgusies projektu pieņemšanas 2. kārta Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apstiprinātās stratēģijas ieviešanai Olaines, Mārupes un Babītes novadā.

ATTĪSTĪTA UN KONKURĒTSPĒJĪGA EKONOMISKĀ VIDE:

1.1.          Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai

1.2.          Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk. pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu nodrošināšanai

1.3.          Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai

SAKĀRTOTA, PIEVILCĪGA DZĪVES UN ATPŪTAS VIDE

3.1. Atbalsts teritorijai nozīmīgiem projektiem

Dabas takas izveide apkārt Līduma karjeram

Dabas takas izveide pie Babītes ezera

Skultes dabas un atpūtas parka izveide

 

Iesniegto projektu kopsavilkums šeit.