-A A +A

Noslēgusies 1.kārta

2016-05-17 17:09

Ir noslēgusies 1.kārta projektu iesniegumu pieņemšana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”.Nr. Rīcības Saņemto projektu skaits Kārtā pieškirtais finansējums, EUR Attiecināmās izmaksas, EUR Atlikums
1.mērķis Attīstīta un konkurētspējīga ekonomiskā vide
1.1 Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai 10 100 000 207 034 - 107034
1.2 Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai 5 100 000 58 179 41 821
1.3 Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai 3 50 000 26 666 23 334
Kopā 18 250 000 291 879 -41 879
2.mērķis Attīstīta un konkurētspējīga ekonomiskā vide
2.1. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 15 80 000 220 049 -140049
3.mērķis Sakārtota, pievilcīga dzīves un atpūtas vide
3.2. Atbalsts vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai 6 80 000 104 356 -24 356
Kopā 39 410000 616 284 -206284

Informācija par projektu vērtēšanu: 

17.05.2016.-16.06.2016.- projektus vērtē biedrība "Pierīgas partnerība"

17.06.2016.- 16.09.2016.- vērtēšanu veic Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā pārvalde.

Informācija par projektu izvērtējumu atbilstoši biedrības SVVA stratēģijā norādītajiem kritērijiem mājas lapā būs pieejama pēc 16.06.2016.