-A A +A

Līdz 30.martam jāiesniedz projekta uzraudzības atskaites

2016-04-01 16:37

Atgādinām, ka visiem projektu iesniedzējiem, sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, piecu gadu periodā ir jāiesniedz pārskats par saimnieciskās darbības rādītājiem LĪDZ 30.MARTAM!

 Pārskats par saimnieciskās darbības rādītājiem ELFLA

 Pārskats par saimnieciskās darbības rādītājiem EZF

 

PAPILDUS INFORMĀCIJA

Pašvaldības un biedrības, kas neveic saimniecisko darbību, "Pārskatā par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem" finansiālo rādītāju sadaļu atstāj neaizpildītu. Savukārt biedrības un nodibinājumi, tāpat arī citas juridiskās un fiziskās personas, kas veic  saimniecisko darbību, informāciju par gada finansiālajiem rādītājiem norāda.

Biedrības un nodibinājumi:

  • ailē „Saimniecības neto apgrozījums” norāda - gada ieņēmumus
  • ailē „Saimniecības izmaksas”- gada izdevumus
  • ailē „Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu nomaksas” - gada ieņēmumu/izdevumu starpību. Ja ir bijis un ir izmantots iepriekšējā gada atlikums, tad to var norādīt kā atsauci ailei „Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu nomaksas”.

Atskaites jāiesniedz parakstītas Pierīgas partnerībā  Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes nov. LV-2167 vai elektroniski parakstītas e-pastā: info@pierigaspartneriba.lv

Atskaites ir iespējams iesniegt arī elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu), kā arī tās var aizpildīt LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā EPS (gadījumā, ja atskaites tiek aizpildītas EPS sistēmā, partnerībā nepieciešams iesniegt atskaites izdruku)