-A A +A

Izsludinām 2.projektu kārtu EZF un 3.projektu kārtu ELFLA

2011-06-06 10:01

Pierīgas partnerības teritorijas iedzīvotāji, kā arī visi citi interesenti tiek laipni aicināti piedalīties biedrības izsludinātajās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros un Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros.

Sludinājumi par projektu iesniegumu pieņemšanas laikiem, termiņiem, nosacījumiem ir ievietoti Lauku atbalsta dienesta mājas lapā un Pierīgas partnerības mājas lapā sadaļā LEADER-> Sludinājumi EZF vai Sludinājumi ELFLA

Vēlam Jums veiksmi!