-A A +A

Īsteno savas idejas ar LEADER programmas atbalstu

2016-12-06 14:51

Tev ir ideja teritorijas attīstībai, bet nepieciešams atbalsts tās īstenošanā?

Biedrība „Pierīgas partnerība”, kas darbojas Mārupes, Olaines un Babītes novados, izsludina 2. un 3. projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu uzņēmējdarbības un sabiedriskā labuma projektiem. Biedrība aicina uz bezmaksas konsultācijām par projektu iesniegšanu Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē, un Zemgales ielā 31, 3. stāvā, Olainē, kā arī aicina pārdomāt ideju un iepazīties ar pieejamajiem materiāliem www.pierigaspartneriba.lv (sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, noteikumiem, pieteikuma veidlapu u.c.).

Sludinājums ir šeit.

Janvārī biedrība organizēs apmācības par projektu pieteikumu aizpildīšanu, seko līdzi informācijai!