-A A +A

Ir noslēgusies 2.kārta Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam ietvaros

2011-04-27 10:05

Pierīgas partnerība ar prieku vēlas paziņot, ka ir noslēgusies 2011.gada atklāta konkursa projektu iesniegumu  2.kārta Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

Publicējam pieņemto lēmumu kopsavilkumu, sarindojot visus iesniedzējus attiecīgās rīcības ietvaros pēc saņemto punktu skaita. Paldies visiem, kas piedalījās un aicinām gatavoties dalībai nākamās kārtās!

  •  "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" vērtēšanas kopsavilkums 1.aktivitātē: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu( tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta, un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai”

1.rīcība: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem


Pieejamais finansējums: 126 400 LVL

Nr.p.k.

Organizācijas nosaukums
(projekta īss atšifrējums)

Kopējais projekta finansējums (Ls) 100%

%

Publiskais finansējums (Ls)

Iegūtie punkti

1

Mārupes deju kolektīvs  "Mārupieši"

13973.15

90%

12575.83

16

2

Babītes radošā darbnīca

2797.24

90%

2517.52

14.5

3

Biedrība "Olaines krievu kopiena"

50002.00

90%

4501.8

15.5

4

Olaines novada dome (proj.Nr.8)

13030.33

75%

2784.88

16

5

Olaines novada dome (proj.Nr.9)

13628.75

75%

8378.33

16

6

Mārupes novada dome (proj.Nr.11)

2198.20

75%

1351.35

16

7

Mārupes novada dome (proj.Nr.12)

14661.96

75%

9013.5

16

8

Mārupes novada dome (proj.Nr.13)

11423.48

75%

7022.63

16

9

Deju kolektīvs "Dārta"

11499.67

90%

10349.77

0

10

Biedrība "LĪDAGA"

10206.74

90%

10206.74

17.5

11

Mārupes eksotisko deju studija "Mistērija"

13941.41

90%

12547.27

16.5

12

Biedrība "Vienkārši"

10000

90%

9000.00

0

13

SIA "Mārupes tenisa skola"

13403.26

60%

6589.80

16

  • Biedrības "Pierīgas partnerība"  atklāta konkursa projektu iesniegumu 2.kārtas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" vērtēšanas kopsavilkums 2.aktivitātē: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai , kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

2.rīcība: Atbalsts pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem

Pieejamais finansējums – 126400.00 LVL

Nr.p.k

Organizācijas nosaukums
(projekta īss atšifrējums)

Kopējais projekta finansējums (Ls)100%

%

Publiskais finansējums (Ls)

Iegūtais punktu skaits

1

Biedrība "Līderība"

14070

90%

12600.00

17

2

Biedrība "S.T.A.R.S"

13713.00

90%

12341.70

16.5

3

Biedrība "Latvijas Inline Hokeja centrs"

13589.64

90%

12230.68

17

4

Biedrība "Mārupes BMX klubs"

8238.00

90%

7495.20

16

5

Olaines novada dome (Nr.10)

13103.16

75%

8055.23

16

6

Biedrība "EKO LINE"

14402.33

90%

12600

17.5

7

SIA "Riga Master Workshop"

19735.59

50%

7000.00

16

8

Biedrība "Zaļā vide"

13045.61

90%

11741.05

0

9

Biedrība "Medniekiem.lv"

13261.13

90%

11935.02

5.5

10

Biedrība "Medniekiem.lv"

13439.96

90%

12095.96

6

11

Biedrība "Par Zaļu pierīgu"

13951.40

90%

12556.26

0

12

Biedrība "Par Zaļu pierīgu"

2371.32

90%

2134.19

0

13

Biedrība "Dzīvokļu īpašnieku biedrība Saules loka nams"

4659.80

90%

4193.82

15.5