-A A +A

Informatīvs pasākums par LEADER projektu īstenošanu

2016-10-24 10:59

Gatavojoties 2. kārtai, sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu tiek organizēts seminārs par atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, projektu izvērtēšanas kārtību, 1. kārtas rezultātiem un secinājumiem.

Gan sabiedrisko aktivitāšu, gan uzņēmējdarbības interesenti no visiem trim novadiem aicināti uz šo tikšanos 27. oktobrī 10.00 Olaines vēstures un mākslas muzejā, Zemgales ielā 33, Olainē.