-A A +A

Iesniegti SVVA 2015-2020 stratēģijas grozījumi

2016-10-27 14:17

Ņemot vērā 1. projektu iesniegšanas kārtas pieredzi un veicinot stratēģijas ieviešanas efektivitāti un kvalitāti, veikti un Lauku atbalsta dienestā iesniegti stratēģijas grozījumi. Pašlaik norisinās grozījumu apstiprināšanas process, pēc tā būs iespējams izsludināt 2. projektu kārtu, kas plānota novembrī

 

Par nepieciešamajiem grozījumi izvirzīti šādi:

1) veicinot sadarbību, palielināt kopprojektu atbalsta intensitāti uz 80%;

2) mainīt stratēģisko projektu Babītes novadā;

3) precizēt, tostarp izslēgt, mainīt un pievienot vērtēšanas kritērijus un inovācijas sadaļu, piemēram, kā atbilstības kritēriju noteikt, vai projekts atbilst sabiedriskā labuma projektiem, precizēt plānoto aktivitāšu nepieciešamības sadaļu, precizēt publicitātes sadaļu u.c. Vairāk par grozījumiem: kopsavilkums.

SVVA stratēģija 2015-2020 ar veiktajām izmaiņām

Vērtēšanas nolikums ar izmaiņām

 

Īsteno idejas un attīsti teritoriju! Nākamā projektu iesniegšanas kārta jau šī gada nogalē!