-A A +A

Atvērta projektu pieteikumu iesniegšanas 2. kārta

2017-01-16 09:42

Sākusies projektu pieteikumu iesniegšanas 2. kārta Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2 pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju".

Līdz 16. februārim aicinām iesniegt projektus šādās rīcībās:

1.1. Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai

1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk. pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai

1.3. Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai.

Viena projekta attiecināmās izmaksas ir €20 000, ja būvniecības izmaksas pārsniedz 70%, tad €50 000, atbalsta intensitāte ir 70%.

Kā arī:

3.1. Atbalsts teritorijai nozīmīgiem projektiem:

o   Dabas takas izveide apkārt Līduma karjeram Olaines novadā;

o   Skultes dabas un atpūtas parka izveide Mārupes novadā;

o   Dabas takas izveide pie Babītes ezera Babītes novadā.

Viena projekta attiecināmās izmaksas ir €50 000, atbalsta intensitāte ir 90%.

Aicinām pirms projektu iesniegšanas konsultēties Jaunmārupē (Mazcenu aleja 33/3, info@pierigaspartneriba.lv, 28644888) vai Olainē (Zemgales iela 31, aija.ozola@pierigaspartneriba.lv, 26454119)! Projektus var iesniegt klātienē, ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu uz lad@lad.gov.lv, Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).

Visi nepieciešamie dokumenti šeit

Sludinājums ir šeit.