-A A +A

Atbalsts saimnieciskai darbībai

2016-04-15 14:34

Lai veicinātu uzņēmējdarbības aktivitātes pieaugumu lauku teritorijās, SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā bezmaksas palīdzību.

Piedāvājam pakalpojumu kompleksu:

 1. Saimnieciskās darbības juridiskās formas izvēle;
 2. Atbilstošas grāmatvedības metodes izvēle;
 3. Ar konkrēto nozari un ieceri saistītu struktūrfondu programmu izvēle izstrādājot saimniecību attīstības plānus.
 4. Konsultācijas lopkopības, augkopības un mežsaimniecības nozaru attīstībai.

Pakalpojums ir pieejams:

 • Fiziskas un juridiskas personas, kuras vēlas uzsākt uzņēmējdarbību laukos;
 • Fizikas un juridiskas personas, kuras vēlas pilnībā mainīt savu uzņēmējdarbības virzienu (pārorientēties);
 • Klienti, kas startējuši LAP pasākumā “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”, un kuriem trūkt zināšanu un patstāvības saimnieciskās darbības uzsākšanai/attīstībai;
 • Mazi, jauni uzņēmēji, kuri vēlas sakārtot un attīstīt savu saimniecisko darbību, lai varētu startēt kādā no LAP pasākumiem
 • Esošiem saimnieciskās darbības veicējiem ar apgrozījumu gadā līdz 15 000.00EUR

Pasākumā netiek sniegts atbalsts šādu nozaru uzņēmumiem:

 • vairumtirdzniecība;
 • apdrošināšana, finanšu un banku pakalpojumi;
 • grāmatvedības pakalpojumi un konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās, vadības konsultāciju pakalpojumi;
 • darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu;
 • operācijas ar nekustamo īpašumu;
 • azartspēles un derības;
 • ieroču un sprāgstvielu ražošana, piegāde vai tirdzniecība;
 • tabakas, alus un alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība.

Ja plānojiet uzsākt saimniecisko darbību jeb jau saimniekojiet, lūdzu sazinieties ar mūsu speciālistiem padziļinātas palīdzības saņemšanai.

Kontakti: Linards Ligeris, Linards.ligeris@llkc.lv jeb kristine.ragaine@llkc.lv.

Pieteikšanās termiņš: 2016.gada 02.maijs.

SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs
Siguldas nodaļa
Dārza iela 2a, Sigulda, LV-2150
T.: 26307940