-A A +A

Apstiprināti grozījumi SVVA stratēģijā un vērtēšanas kārtība

2016-12-05 10:42

Pēc 1. projektu iesniegšanas kārtas tika veikti grozījumi sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā (mainīts stratēģiskais projekts Babītes novadā, palielināta kopprojektu atbalsta intensitāte līdz 80%, mainīta vērtēšanas kārtība u.c.). Grozījumi apstiprināti un jaunā stratēģija pieejama šeit.

Mainītā vērtēšanas kārtība pieejama šeit.

Stratēģijas vīzija:

Partnerības teritorija ir ekonomiski un sociāli spēcīga teritorija, ar sakārtotu un kvalitatīvu vidi atpūtai un dzīvošanai.

Stratēģiskie mērķi:

M1 Attīstīta un konkurētspējīga ekonomiskā vide;

M2 Sociālo un sabiedrisko aktivitāšu dažādošana;

M3 Sakārtota, pievilcīga dzīves un atpūtas vide.

Partnerības attīstības stratēģijas īstenošanas mērķis ir tādu projektu piesaiste un īstenošana, kuri veicina vietējo iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstībā, pašnodarbinātību, popularizē lokālo patriotismu un veicina vietas atpazīstamību.