-A A +A

Īstenotie projekti

 

Kārta Klienta nosaukums Projekta nosaukums Projektu īstenošanas vieta Sabiedriskais finansējums SUM Pasākuma kods *
1 SIA Mārupes tenisa skola Zālienu uzkopšanas raidera, raidera ierīču iegāde un žoga uzstādīšana sporta pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai Mārupes novads 8 217.80 L4131
1 PSV Mārupes novada Dome Multimēdiju komplekta iegāde sabiedrisko aktivitāšu pieejamībai Mārupes novada iedzīvotājiem Mārupes novads 1 190.60 L4131
1 PSV Mārupes novada Dome Velo punkta izveide Mārupes novads 2 504.72 L4131
1 PSV Mārupes novada Dome Infrastruktūras uzlabošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem Jaunmārupes ciema iedzīvotājiem Mārupes novads 14 618.94 L4131
1 PSV Olaines novada pašvaldība Sporta aprīkojuma iegāde Olaines Sporta centram Olaines novads 2 655.61 L4131
1 PSV Olaines novada pašvaldība Apgaismojuma ierīkošana Olaines pilsētas mežaparkā Olaines novads 10 513.26 L4131
1 PSV Olaines novada pašvaldība Atpūtas vietu labiekārtošana Olaines novadā Olaines novads 5 207.65 L4131
1 BDR Mārupes BMX klubs Riteņbraukšanas sporta veida BMX trases un aktīvās atpūtas parka izveide. Mārupes novads 17 613.35 L4131
1 BDR Deju kolektīva "Dārta" atbalsta biedrība Tautastērpi deju kolektīvam "Dārta" Babītes novads 15 331.49 L4132
1 BDR "Mārupes novada basketbola līga" Pamatlīdzekļu un inventāra iegāde Mārupes novada basketbola līgai. Mārupes novads 10 194.67 L4132
1 NOD Dejas atbalsta fonds "Zvaigžņu AkA" Dejas atbalsta fondam "Zvaigžņu AKA" nepieciešamās skaņas tehnikas, treniņzāles un skatuves aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, kā arī mājaslapas izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai. Babītes novads 6 730.28 L4132
1 BDR Mārupes BMX klubs Skrituļošanas vasarā, slidotavas ziemā laukuma izveide. Mārupes novads 17 701.01 L4132
1 BDR Babītes pagasta jauniešu kora "Maska" atbalsta biedrība Babītes jauniešu korim "MASKA" - 10. Babītes novads 18 574.04 L4132
1 BDR Mārupes BMX klubs Riteņbraukšanas sporta veida BMX trases un aktīvās atpūtas parka izveide Mārupes novads 17 810.65 L4132
1 PSV Olaines novada pašvaldība Veloceliņa izbūve Olaines pilsētas mežaparkā. Olaines novads 9 831.11 L4132
1 PSV Olaines novada pašvaldība Aktīvās atpūtas laukuma izveide Olaines novadā. Olaines novads 3 118.65 L4132
2 BDR "Eko line" Šķiroto atkritumu laukumaizveide Mārupes novadā. Mārupes novads 17 064.12 L4131
2 PSV Olaines novada pašvaldība Ziemas kalna izveide Olaines pilsētā Olaines novads 11 461.55 L4131
2 BDR "LATVIJAS INLINE HOKEJA CENTRS" Sporta aprīkojuma iegāde un mājas lapas izveide biedrībai "Latvijas inline hokeja centrs". Olaines novads 17 402.51 L4131
2 BDR "S.T.A.R.S." Skultes ciema bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietas labiekārtošana Mārupes novads 17 560.65 L4131
2 SIA Riga Master WORKSHOP Metālapstrādes darbnīcas izveide metināšanas pakalpojumu sniegšanai Mārupes novads 9 960.10 L4131
2 BDR Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Saulesloka nams 10" Pamatlīdzekļu un inventāra iegāde dzīvojamās mājas Mazcenu alejā 10, Jaunmārupē, Mārupes navadā kopīpašuma pārvaldīšanai un apsaimniekošanai. Mārupes novads 4 053.52 L4131
2 BDR Mārupes BMX klubs Aktīvās atpūtas parkam nepieciešamā inventāra iegāde - BMX sacensību velosipēdi, basketbola grozi, sporta pasākumu telts. Mārupes novads 9 898.34 L4131
3 BDR "Latvijas invalīdu jāšanas federācija" Sportistiem invalīdiem pielāgota ģērbtuve Mārupes novads 10 889.32 L4131
3 SIA Lieknas BS Jaunas traktortehnikas iegāde pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai. Mārupes novads 11 952.13 L4131
3 NOD "NODIBINĀJUMS BABĪTES RADOŠĀ DARBNĪCA" Mobīlā pārvietojamā skatuve. Babītes novads 17 928.19 L4131
3 NOD "NODIBINĀJUMS BABĪTES RADOŠĀ DARBNĪCA" Gaismas un skaņas aparatūra mobilās skatuves nokomplektēšanai. Babītes novads 8 688.35 L4131
3 BDR "Jaunieši dabai un cilvēkam" Zaru un krūmu šķeldotāja iegāde jauniešu un sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai. Mārupes novads 17 928.19 L4131
2 BDR "Vidējās paaudzes deju kolektīvs Mārupieši" Jauna tautastērpu kārta vidējās paaudzes deju kolektīvam "Mārupieši". Mārupes novads 17 893.79 L4132
2 PSV Mārupes novada Dome Sporta pasākumu rīkošanai nepieciešamā inventāra iegāde Mārupes Sporta centram. Mārupes novads 1 922.80 L4132
2 PSV Mārupes novada Dome Attīstošās vides inventāra iegāde bērnu fiziskajai attīstībai un veselības nostirpirināšanai. Mārupes novads 12 825.03 L4132
2 BDR "Līdaga" Droša un ES standartiem EN1177 atbilstoša triecienabsorbējoša bērnu rotaļlaukumua seguma ierīkošana. Olaines novads 13 070.59 L4132
2 SIA Mārupes tenisa skola Līmplēvju montāža tenisa haļļu logiem un tenisa laukumu aprīkojuma un uzturēšanas tehnikas iegāde. Mārupes novads 7 813.69 L4132
2 BDR Mārupes eksotisko deju studija "Mistērijas" Eksotisko deju tērpu iegāde biedrībai "Mārupes eksotisko deju studija "Mistērijas" un biedrības nodarbību telpu labiekārtošana (remonts). Mārupes novads 17 433.47 L4132
2 BDR Olaines Krievu Kopiena Tautas mākslas svētki Olaines novadā. Olaines novads 5 476.92 L4132
2 PSV Olaines novada pašvaldība Bērnu rotaļu laukuma izveide Olaines pilsētā. Olaines novads 8 883.64 L4132
2 NOD "NODIBINĀJUMS BABĪTES RADOŠĀ DARBNĪCA" Interneta mājaslapas www.babitesnovads.lv uzlabošana. Babītes novads 3 582.10 L4132
2 BDR "Sporta klubs BABĪTE" Sporta aprīkojuma iegāde biedrībā "Sporta klubs Babīte" Babītes novads 14 629.94 L4132
2 PSV Mārupes novada Dome Dienas centra "Švarcenieki" telpu vienkāršota renovācija. Mārupes novads 9 992.30 L4132
2 PSV Olaines novada pašvaldība Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Jaunolainē, Olaines novadā. Olaines novads 5 827.68 L4132
3 PSV Mārupes novada Dome Kultūras pasākumu rīkošanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde Mārupes novads 16 348.51 L4132
3 BDR Jātnieku sporta klubs "Temperaments" Jāšanas sporta laukuma izbūve Babītes novads 11 952.13 L4132
3 BDR Olaines ģimeņu atbalstam "Pumpurs" Biedrības "Olaines ģimeņu atbalstam "Pumpurs" spēļu istabas iekārtošana. Olaines novads 1 485.13 L4132
3 PSV Mārupes novada Dome Iekārtu un inventāra iegāde iedzīvotāju dzīves kvalitātes veicināšanai Mārupes novadā. Mārupes novads 10 564.39 L4132
5 SIA TURAIDAS PILS Gaļas kūpināšanas iekārtu iegāde gaļas pārstrādei Mārupes novads 14 228.72 L411
4 BDR Motoklubs "Olaine" Mototūrisma izveidošana un attīstīšana Olaines novadā Olaines novads 17 928.16 L4131
4 BDR "Eko line" Sadzīves priekšmetu apmaiņas punkta izveide Mārupes novadā Mārupes novads 17 918.08 L4131
4 SIA METĀLA STUDIJA "Mārupes novada 24h sadzīves pakalpojumu palīdzības dienesta tehniskā nodrošinājuma iegāde" Mārupes novads 9 853.00 L4131
4 IU KRODZIŅŠ KRISTAPIŅŠ Infrastruktūras izveide I.U."Krodziņš Kristapiņš" sniegtā pakalpojuma pieejamībai un kvalitātes nodrošināšanai Babītes novada iedzīvotājiem Babītes novads 8 780.06 L4131
4 BDR Olaines ģimeņu atbalstam "Pumpurs" Montessori didaktisko materiālu un pamatlīdzekļu iegāde biedrībai Olaines ģimeņu atbalstam "Pumpurs". Olaines novads 6 059.23 L4131
4 PSV Mārupes novada Dome Datortehnikas un sildamierīču iegāde Mārupes novada dienas centram. Mārupes novads 8 918.99 L4131
4 BDR "Latvijas invalīdu jāšanas federācija" Sportikstiem invalīdiem piemērotu šķēršļu komplekta un drošības sienu iegāde. Mārupes novads 7 891.16 L4131
4 BDR "Varkaļu ciema interešu biedrība" Traktortehnikas komplekta iegāde. Babītes novads 17 205.76 L4131
4 BDR Olaines novada senioru biedrība "Liepas" Dienas centra darbības uzlabošana Olaines pilsētā. Olaines novads 7 574.18 L4132
4 PSV Olaines novada pašvaldība Bērnu rotaļu laukuma izveide Jāņupes ciemā, Olaines novadā. Olaines novads 14 629.20 L4132
4 PSV Babītes novada pašvaldība Bērnu rotaļu laukuma izveide Babītē, Babītes novadā. Babītes novads 10 376.43 L4132
4 BDR Medemciema biedrība Bērnu rotaļu, sporta un atpūtas laukuma ierīkošana. Olaines novads 17 775.37 L4132
4 BDR "Rīgas Mednieku un makšķernieku biedrība" Laivu piestātne Suņņupē. Babītes novads 16 928.72 L4132
4 PSV Mārupes novada Dome Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma pilnveidošana Jaunmārupē, Mazcenu alejā 3/1. Mārupes novads 10 749.20 L4132
6 ZS Rīgas rajona Mārupes pagasta Annas Stafeckas zemnieku saimniecība "TĪRAINES STAĻĻI" Lietus ūdeņu savākšana un novadīšana Mārupes novads 11 570.80 L4131
6 BDR "Latvijas invalīdu jāšanas federācija" Zirgu pārvadājamās piekabes iegāde Mārupes novads 10 772.28 L4131
6 SIA Elingi Vienkāršota ēkas iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija Babītes novads 11 866.75 L4131
6 PSV Mārupes novada Dome Pamatlīdzekļu iegāde radošajai darbnīcai dienas centrā "Švarcenieki" Mārupes novads 2 463.83 L4131
6 PSV Olaines novada pašvaldība Olaines sporta centra pakalpojumu kvalitatīva nodrošināšana Olaines novadā. Olaines novads 5 908.17 L4131
6 BDR Olaines ģimeņu atbalstam "Pumpurs" Biedrības Olaines ģimeņu atbalstam "Pumpurs" materiālās bāzes papildināšana Olaines novads 3 479.40 L4131
6 BDR "LATVIJAS INLINE HOKEJA CENTRS" Latvijas Inline hokeja centra kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem Olaines novads 10 689.04 L4131
6 Uldis Ceplis Galdniecības darbnīcas paplašināšana mēbeļu ražošanai - jauna darba galda iegāde. Mārupes novads 2 916.88 L4131
6 Ingrīda Ceple Šūšanas darbnīcas paplašināšanas nepieciešamā inventāra iegāde-šujmašīna, overloks un manekens. Mārupes novads 690.04 L4131
6 PSV Olaines novada pašvaldība Drošu un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšana Olaines slidotavā vietējiem iedzīvotājiem Olaines novads 13 446.13 L4131
7 BDR "Latvijas invalīdu jāšanas federācija" Seglu telpas renovācija Mārupes novads 13 200.88 L4131
7 IU KRODZIŅŠ KRISTAPIŅŠ Infrastruktūras izveide I.U. Krodziņš Kristapiņš” inovatīva pakalpojuma izveidošanai, tā pieejamības un kvalitātes nodrošināšanai Babītes iedzīvotājiem Babītes novads 4 665.23 L4131
7 BDR Biedrība "INTEGRĀCIJA SABIEDRĪBAI" Sociālās rehabilitācijas centra Ratnieki sporta zāles un teritorijas labiekārtošanas inventāra iegāde Babītes novads 7 382.07 L4131
7 BDR Biedrība "INTEGRĀCIJA SABIEDRĪBAI" Sociālās rehabilitācijas centra Ratnieki dzīvojamās ēkas siltināšana, renovācija un apkures sistēmas pārveidošana uz ekoloģiski tīru apkuri Babītes novads 19 850.19 L4131
6 BDR "PŪPE" Mājas lapas www.pupe.lv izstrāde Babītes novads 1 620.10 L4132
6 BDR Mārupes eksotisko deju studija "Mistērijas" Eksotisko deju tērpu un aksesuāru komplekta iegāde biedrībai "Mārupes eksotisko deju studija "Mistērijas" deju uzvedumu isveidei Mārupes novads 5 354.71 L4132
6 BDR Sporta studija ACTIVE Brīvā laika aktivitāšu dažādošana Olaines novada iedzīvotājiem Olaines novads 3 720.61 L4132
7 PSV Mārupes novada Dome Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem Tīrainē, Tīraines ielā 14 Mārupes novads 18 632.50 L4132
7 PSV Mārupes novada Dome Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem Tīrainē, Viršu ielā 20 Mārupes novads 18 632.50 L4132
7 BDR "Neformālās izglītības un interešu centrs "Saulespuķe"" Aprīkojuma un tehnikas iegāde biedrības "Neformālās izglītības centra Saulespuķe” semināru organizēšanas uzlabošanai un attīstīšanai Olaines novads 5 801.05 L4132
7 NOD Perkusiju mākslu atbalsta fonds Mazais Bundzinieks Sitaminstrumentu iegāde Perkusiju mākslu atbalsta fondam Mazais bundzinieks -  pirmais posms Babītes novads 18 567.90 L4132
7 NOD "Nodibinājums Kokļu mūzikas centrs "Balti"" Tautastērpu un karoga iegāde Babītes koklētāju ansamblim "Balti" Babītes novads 5 272.96 L4132
7 BDR Kora "ATSKAŅA" atbalsta biedrība Koncertu tērpu iegāde jauktajam korim "Atskaņa" Babītes novads 17 652.85 L4132
7 BDR Deju kolektīva "Dārta" atbalsta biedrība Latgales novada tautas tērpi deju   kolektīvam "Dārta" Babītes novads 16 124.89 L4132
7 BDR "Apsaimniekošanas biedrība LAPSAS" Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana ciematā Lapsas Babītes novads 18 591.66 L4132
7 BDR Rīgas jāšanas sporta klubs "SPORT DE LUX" Tehnikas un inventāra iegāde, un mājas lapas izveide Sport De Lux sabiedriskajam dienas centram . Babītes novads 13 480.97 L4132
7 BDR "PŪPE" Publiska skvēra izveide Babītē Babītes novads 18 191.74 L4132
7 BDR "Rīgas Mednieku un makšķernieku biedrība" Makšķerēšanas bāzes pilnveidošana Spuņņupē. Babītes novads 10 375.51 L4132
8 Agita Berķe-Berga Smiltsērkšķu stādījumu izveide Babītes novads 3 060.00 L411
8 Ināra Zepa Krūmmelleņu  stādījumu izveide Babītes novads 2 794.32 L411
9 SIA Lieknas BS Jaunu, traktoram piekabināmu, agregātu iegāde pakalpojumu pieejamības un kvalita'tes paaugstināšanai. Mārupes novads 7 301.02 L4131
9 BDR "Latvijas invalīdu jāšanas federācija" Invalīdiem piemērota jāšanas inventāra iegāde. Mārupes novads 11 790.00 L4131
9 BDR MāruGuns Izaugsmes, kultūras un izglītības centra "MāruGuns" kultūras pasākumu un prezentāciju telpu izveide Mārupes novadā. Mārupes novads 18 465.40 L4131
9 BDR MāruGuns Izaugsmes, kultūras un izglītības centra "MāruGuns" mūžizglītības aktivitāšu un darbnīcu telpu izveide Mārupes novadā. Mārupes novads 18 552.73 L4131
9 SIA Royal Estate Inovatīvo pārvietojamo pirts telšu nomas izveide. Babītes novads 6 061.20 L4131
9 BDR Rīgas jāšanas sporta klubs "SPORT DE LUX" Zirgu transportēšanas piekabes iegāde "Sport De Lux sabiedriskajam dienas centram". Babītes novads 9 719.32 L4131
10 BDR Sporta studija ACTIVE Aktīva un veselīga dzīvesveida dažādošana Olaines novadā. Olaines novads 1 783.58 L4132
10 BDR Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Saulesloka nams 10" Aktīvās atpūtas laukuma ierīkošana sākumskolas vecuma bērniem, guļošā ātrumvaļņa uzstādīšana un apkārtnes labiekārtošana dzīvojamās mājas "Saulesloka nams 10" teritorijā. Mārupes novads 6 991.28 L4132
10 NOD Perkusiju mākslu atbalsta fonds Mazais Bundzinieks Rituālo perkusiju iegāde Perkusiju mākslu atbalsta fondam Mazais bundzinieks Babītes novads 20 008.70 L4132
10 PSV Mārupes novada Dome Pārvietojamo tribīņu, pārvietojamo strītbola grozu un apbalvošanas podestu iegāde. Mārupes novads 15 343.20 L4132
10 BDR Medemciema biedrība Āra trenažiera laukuma iegāde Olaines novads 9 506.90 L4132
           
L4132 Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošani vietējiem iedzīvotājiem
L4131 Atbalsts pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem
L411 Atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmsapstrādei