-A A +A

EZF īstenotie projekti

Kārta Klienta nosaukums Projekta nosaukums Novads Sabiedriskais finansējums SUM Aktivitātes kods
1 PSV Mārupes novada Dome Jaunmārupes dīķa "Pavasara ūdenskrātuve" renovācija Mārupes novads 21141.6 Z4011
1 PSV Babītes novada pašvaldība Profesionālā āra futbola laukuma izbūve Piņķos Babītes novads 149401.53 Z4011
2 PSV Mārupes novada Dome Rekreācijas iespējas nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem un viesiem, izbūvējot un labiekārtojot skvēru Konrādu ielā 1, Mārupē. Mārupes novads 85248.12 Z4011
2 PSV Olaines novada pašvaldība Veloceliņa izbūve posmē Jaunolaine - Olaine, Olaines novadā. Olaines novads 146952.32 Z4011
3 PSV Mārupes novada Dome Ūdenskrātuves "Pavasari" krasta labiekārtošana Mārupes novads 22492.24 Z4011
3 BDR "IEĶI HIDRO EKO" saimniecības "Jaunieķi"dīķa rekonstrukcija Mārupes novads 25539.61 Z4012
4 SIA Elingi Atpūtas kompleksa ELINGI Lielupei pieguļošās teritorijas labiekārtošana Babītes novads 17031.77 Z4012
4 KS Kooperatīvā dārzkopības sabiedrība "EZĪTIS" Atkritumu konteineru laukuma izbūve ciematā "Ezītis", Olaines novadā Olaines novads 598.31 Z4011
4 BDR "Pīlādzis" Karjera "Mežezers" labiekārtošana Jaunolaines ciematā Olaines novads 13798.36 Z4012
4 BDR Ūdenssporta biedrība "Aqua sports" Ūdens sporta vietas labiekārtošana ūdens krātuvē Piņķi Babītes novads 25611.7 Z4012
5 SIA Beng Atpūtas un veikborda iesācēju parka kompleksa izveide Jaunmārupē "Bērzciema ūdenskrātuve" Mārupes novads 12291.66 Z4012
6 SIA Elingi Labiekārtota aktīvai atpūtai domāta publiski pieejama kempinga vieta pie Lielupes ar nodrošinātu ūdeņu piekrastes pieejamību Babītes novads 16493.92 Z4012
6 BDR "Rīgas Mednieku un makšķernieku biedrība" Makšķerēšanas bāzes labiekārtošana Spuņņupē Babītes novads 16126.97 Z4012
           
Z4011 Teritoriju, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība
Z4012 Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un paklpojumu attīstība