-A A +A

Darbības teritorijas

Biedrība „Pierīgas partnerība” pārstāv sekojošu teritoriju – Olaines novadu, Mārupes novadu un Babītes novadu. Partnerības teritorija atbilst visiem kritērijiem saistībā ar apdzīvotību un teritoriju un kas kopā veido kompaktu teritoriju. Kopējais iedzīvotāju skaits pašvaldībās uz 2009.gada 1.janvārī ir 42 199, t.sk. Mārupes novadā 14 653, Olaines novadā, t.sk. Olaines pilsētā kopā 20 095, Babītes novadā 7 451 iedzīvotāju.

Pierīgas partnerība aptver 3 novadus - Mārupes novads, Babītes novads, Olaines novads, kas kopā veido kompaktu teritoriju. Kopējais iedzīvotāju skaits novados uz 2009.gada 1.janvārī ir 42 199, t.sk. Mārupes novadā 14 653, Olaines novadā, t.sk. Olaines pilsētā kopā 20 095, Babītes novadā 7 451 iedzīvotāju. Kopējā partnerības teritorija ir 641,97kv.km. Mārupes novadā 103,9 kv.km, Olaines novadā, t.sk. Olaines pilsētā kopā 296,35 kv.km, Babītes novadā 241,7  kv.km

Pierīgas partnerības teritorija atrodas Viduslatvijas zemienes Tīreļu līdzenuma ziemeļu malā.

Partnerības teritorijā atrodas Olaines ir pilsēta, kura savukārt atrodas 20 kilometru attālumā no Rīgas un kura savukārt ietilpst Olaines novadā. Pilsētas tiesības tā ieguva 1967. gadā. Pilsētai un novadam kopumā iet dzelzceļa līnija Rīga – Jelgava. Olaines novads izveidots 2009.gadā teritoriālo reformu rezultātā un apvieno Olaines pilsētu un Olaines pagastu.

Babītes novads atrodas 13 km no Rīgas centra. Cauri Babītei iet Jūrmalas šoseja un dzelzceļa līnija Rīga - Ventspils. Ciematā atrodas arī dzelzceļa stacija. Babīte novads izveidots 2009.gadā teritoriālo reformu rezultātā un apvieno Babītes pagastu un Salas pagastu.

Mārupes novads ir pie Rīgas dienvidu robežas, atrodas 5 km attālumā no Rīgas centra, robežojas ar Rīgu, Babītes novadu, Olaines novadu. Cauri Mārupei iet apvedceļš Salaspils – Babīte, autoceļš Rīga – Jaunmārupe, un dzelzceļa līnija Rīga – Jelgava.

Pierīgas partnerības teritorija, konkrēti Mārupes novadā atrodas lidosta „Rīga”