-A A +A

Atskaites

Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.martam piecu gadu periodā Pierīgas partnerībai iesniedz:

Pārskats par saimnieciskās darbības rādītājiem ELFLA

Pašvaldības un biedrības, kas neveic saimniecisko darbību, "Pārskatā par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem" finansiālo rādītāju sadaļu atstāj neaizpildītu. Savukārt biedrības un nodibinājumi, tāpat arī citas juridiskās un fiziskās personas, kas veic  saimniecisko darbību, informāciju par gada finansiālajiem rādītājiem norāda.

Biedrības un nodibinājumi:

  • ailē „Saimniecības neto apgrozījums” norāda - gada ieņēmumus
  • ailē „Saimniecības izmaksas”- gada izdevumus
  • ailē „Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu nomaksas” - gada ieņēmumu/izdevumu starpību. Ja ir bijis un ir izmantots iepriekšējā gada atlikums, tad to var norādīt kā atsauci ailei „Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu nomaksas”.