-A A +A

Jaunumi

No 4.marta līdz 3.aprīlim starptautiskajā lidostā “Rīga” būs skatāma foto izstāde „Mārupe – mūsu mājas”,  kurā publiskai apskatei izlikti 17 skaistākie fotokonkursa darbi. No 4.aprīļa izstāde būs apskatāma arī Mārupes novada Domē.
Biedrība "Pierīgas partnerība" no 2016.gada 15.aprīļa līdz 2016.gada 16.maijam  izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Sludinājuma teksts.
Biedrības biedri tiek aicināti uz ikgadējo biedrības "Pierīgas Partnerības" kopsapulci, kas notiks šī gada 21.martā, plkst.17.00 Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē.
Ideja jau kādu laiku gaida savu īstenošanos? Vēlies uzlabot savu novadu? Uzsākt vai attīstīt uzņēmumu? Smelies atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fondā lauku attīstībai! Biedrība „Pierīgas Partnerība” izsludina projektu iesniegšanas 1. kārtu Babītes, Mārupes un Olaines novados — projektu iesniegšana no šī gada 15. aprīļa līdz 16. maijam!
2016.gada 19.februārī Zemkopības ministrija ir pieņēmusi lēmumu Nr.9.1-7/4/2016 "Lēmums par sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu". Ar šo lēmumu biedrības "Pierīgas partnerība" izstrādātājai Babītes, Mārupes un Olaines novadu attīstības stratēģijai ir piešķirts finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 1 478 965,96 EUR apmērā.
Laika periodā no 2015.gada 2.marta līdz 2015.gada 5.novembrim ikvienai personai, neatkarīgi no fotografēšanas iemaņām un pieredzes bija iespēja pieteikt savus darbus Pierīgas Partnerības un Mārupes pašvaldības organizētajam foto konkursam „Mārupe – manas mājas”. Neatkarīga žūrijas komisija no 25 konkursa dalībnieku iesniegtajiem 95 darbiem ir atlasījusi 17 labākās fotogrāfijas, kuras tiek nodotas sabiedrības vērtējumam.