-A A +A

Jaunumi

Marta mēnesī gatavojamies 1.projektu iesniegšanas kārtai. Izsludināta pieteikšanās, veiktas apmācības  un jau aprīlī gaidām projektus, kas attīsta Babītes, Mārupes un Olaines novadu teritorijas. Iepazīsties ar citiem biedrības darbiem marta mēnesī: http://www.pierigaspartneriba.lv/sites/default/files/pp_marts.pdf
21.martā Mazcenu bibliotēkā notika biedrības "Pierīgas partnerība" biedru kopsapulce. Kopsapulcē tika aicināti piedalīties ne tikai esošie, bet arī potenciālie biedri, kuri turpmāk vēlas aktīvāk iesaistīties dažādu projektu īstenošanā.
Tuvojoties 1.projektu iesniegšanas kārtai biedrība 29., 30. un 31. martā organizēja apmācības potenciālajiem projektu iesniedzējiem Mārupes, Babītes un Olaines novados.  Projektu iesniegšana notiek no 15.aprīļa līdz 16.maijam. Uz apmācībām tika aicināti potenciālie projektu sagatavotāji. Stāstīts par projekta iesnieguma aizpildīšanu, tā iesniegšanas nosacījumiem, elektronisko pieteikšanās sistēmu un citiem jautājumiem.  Kopā piedalījās vairāk kā 80 dalībnieku.
Ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) atbalstu  jaunietim  vecumā no 18 līdz 29 gadiem ir iespēja iesaistīties biedrības darbībā. Apgūsti  biroja administratora profesijas iemaņas!
Atgādinām, ka visiem projektu iesniedzējiem, sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, piecu gadu periodā ir jāiesniedz pārskats par saimnieciskās darbības rādītājiem LĪDZ 30.MARTAM!  Pārskats par saimnieciskās darbības rādītājiem ELFLA
Lai arī februāris skaitās īsākais gada mēnesis, biedrībai šis laiks bija īpaši rosīgs. Veikti visi nepieciešamie labojumi un saņemts lēmums par SVVA stratēģijas apstiprinašanu. Tāpat Padome ir pieņēmusi lēmumu pavasarī izsludināt projektu konkursu. Iepazīsties ar info lapu par biedrības aktualitātēm un darbiem februāra mēnesī. šeit: Šajā numurā par: