-A A +A

Jaunumi

Oktobrī notiks nevalstisko organizāciju tikšanās „NVO novadam”   Ko mēs varam dot savam novadam? Kā mēs varam attīstīt teritoriju? Kā pašvaldība, citas organizācijas un iedzīvotāji var mums palīdzēt īstenot idejas? Kā mēs tās varam realizēt kopā?  
Kā pozicionēt un pārdot savu produkciju virtuālajā vidē? Ar kādiem tehniskiem jautājumiem jārēķinās? Kā veidot produktu pievilcīgu un veicināt tā pārdošanas apjomus? Mēneša garumā vietējie ražotāji no Olaines, Mārupes un Babītes novadiem apguva un arī paši izveidoja internetveikalus savai produkcijai platformā Etsy.  
Biedrība „Pierīgas partnerība” apkopojusi 1. projektu iesniegšanas kārtas rezultātus. Iesniegtos 38 projektus izvērtēja visu trīs novadu uzņēmējdarbības, pašvaldības un nevalstiskā sektora pārstāvji un secināja, ka tikai 19 projekti atbilst vietējās attīstības stratēģijai un pasākuma nosacījumiem. Tie attiecīgi tika nodoti Lauku atbalsta dienestam, kas pieņem gala lēmumu par publiskā finansējuma piešķiršanu. 1. kārtā neapgūtais finansējums tiks novirzīts 2. kārtai.  
  Zemkopības ministrija veikusi grozījumus noteikumos Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. — 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” īstenošanai, precizējot atbalsta saņemšanas nosacījumus, iesniedzamos dokumentus, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un projekta īstenošanas nosacījumus. Grozījumus otrdien, 2.augustā, akceptēja valdība.
    No 24. — 31. jūlijam biedrība „Pierīgas partnerība” Olaines, Mārupes un Babītes novados uzņems Moldovas nevalstisko organizāciju, kā arī reģionāla un nacionāla mēroga pārstāvjus, lai pēc individuāli izstrādātas stažēšanās programmas veidotu izpratni par vietējo rīcības grupu darbību, LEADER pieeju un veicinātu sadarbību. Programmā paredzēta partnerības darba izzināšana, kā arī vizītes pie vietējiem uzņēmējiem, NVO un pašvaldībām. 
16.06.2016. biedrības "Pierīgas partnerības" padome ir apstiprinājusi atklātā pirmās kārtas projektu pieteikumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” iesniegto projektu pieteikumu atbilstību biedrības "Pierīgas partnerības" darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai (2015.-2020.), kā arī apstiprinājusi projektu pieteikumu rindojumu pēc saņemtajiem punktiem.