-A A +A

Jaunumi

Gatavojoties 2. kārtai, sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu tiek organizēts seminārs par atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, projektu izvērtēšanas kārtību, 1. kārtas rezultātiem un secinājumiem. Gan sabiedrisko aktivitāšu, gan uzņēmējdarbības interesenti no visiem trim novadiem aicināti uz šo tikšanos 27. oktobrī 10.00 Olaines vēstures un mākslas muzejā, Zemgales ielā 33, Olainē.  
Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 21.novembra līdz 2016.gada 21.decembrimizsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumos „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
Lai plānotu, kas novados ir nepieciešams un kā kopīgi to iespējams attīstīt, no 4. līdz 6. oktobrim Mārupes, Babītes un Olaines novados norisinājās semināri „NVO novadam”. Pasākumi pulcēja lielu skaitu vietējo sabiedrisko aktivitāšu interesentu un nevalstisko organizāciju.
Kā mēs varam kopā veidot savu teritoriju? Kā uzņēmēji var sadarboties, kā pašvaldība un biedrība „Pierīgas partnerība” var iesaistīties? Kā īstenot savas idejas sadarbībā un projektos?  
8. septembrī, Babītes novada pašvaldībai sadarbojoties ar biedrību “Pierīgas partnerība”, tika rīkots darba seminārs, lai kopā ar novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem rosinātu idejas par turpmākajiem soļiem tūrisma attīstīšanai Babītes novadā.    
Ņemot vērā 1. projektu iesniegšanas kārtas pieredzi un veicinot stratēģijas ieviešanas efektivitāti un kvalitāti, veikti un Lauku atbalsta dienestā iesniegti stratēģijas grozījumi. Pašlaik norisinās grozījumu apstiprināšanas process, pēc tā būs iespējams izsludināt 2. projektu kārtu, kas plānota novembrī.    Par nepieciešamajiem grozījumi izvirzīti šādi: