-A A +A

Jaunumi

No kopumā iesniegtajiem 39 projektiem, biedrība „Pierīgas partnerība” par atbilstošiem stratēģijai atzinusi 19 un virzījusi tālāk izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā. Lauku atbalsta dienests pieņēmis gala lēmumus par 1. kārtas projektu iesniegšanas rezultātiem. 1.1. Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai: 4 projekti apstiprināti; 2 projekti atsaukti. Kopējais apstiprinātais publiskais finansējums: € 51 670,81.
Pēc 1. projektu iesniegšanas kārtas tika veikti grozījumi sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā (mainīts stratēģiskais projekts Babītes novadā, palielināta kopprojektu atbalsta intensitāte līdz 80%, mainīta vērtēšanas kārtība u.c.). Grozījumi apstiprināti un jaunā stratēģija pieejama šeit. Mainītā vērtēšanas kārtība pieejama šeit.
Mārupes, Babītes, Olaines novadiem pieejams gan pirmsinkubācijas, gan inkubācijas atbalsts reģionālajā biznesa inkubatorā Jūrmalā. Pieejamas dažāda veida konsultācijas, uzņēmējdarbībai nepieciešamā vide, pirmsinkubācijai pieejamais atbalsts, iespēja pretendēt uz mentoru atbalstu, kā arī uz grantu ar līdzfinansējumu iekārtām, izejvielām, materiāliem un specifiskiem pakalpojumiem. Pieteikumu pieņemšana inkubatorā sākusies jau 1.12.! 
Novembra sākumā biedrība „Pierīgas partnerība” sadarbībā ar biedrību „Māk-onis” devās uz Olaines 1. vidusskolu un Olaines 2. vidusskolu, kā arī uz Babītes vidusskolu, lai, atsaucoties Latvijas Pilsoniskās alianses aicinājumam, vadītu aktivitāti „Mazais simtgades pilsonis”, kā arī palīdzētu jauniešiem ģenerēt idejas un uzzināt par to īstenošanas iespējām.
Vēloties apzināt situāciju un iepazīstināt uzņēmējus, sevišķi tūrisma pakalpojumu sniedzējus un mājražotājus, ar dažādām atbalsta iespējām, biedrība „Pierīgas partnerība” 18., 19. un 21. oktobrī rīkoja iepazīšanās tikšanos ar Babītes, Mārupes un Olaines novadu uzņēmējiem.
2017. gadā vietējās rīcības grupām, tostarp biedrībai "Pierīgas partnerība" būs iespēja organizēt sadarbības projektus starpteritoriālā vai starpvalstu līmenī. Noteikumi pašlaik ir izstrādes stadijā, bet idejas partneru atrašanai un pieteikuma sagatavošanai meklējam jau tagad. Aicinām visus interesentus iesniegt savas idejas šiem projektiem tēmās: tūrisms, uzņēmējdarbība, jaunieši. Vairāk par noteikumiem skaties šeit.