-A A +A

Jaunumi

Biedrība „Pierīgas partnerība” paziņo, ka 2011.gada 18.februārī, pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem, ir noslēgts līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „New Education Technologies University", kas līdz 2011.gada 1.jūnijam veiks pētījumu: „Biedrības „Pierīgas partnerība” stratēģijas īstenošanas iespējas partnerības teritorijā”.
Biedrība „Pierīgas partnerība” paziņo, ka, turpinot šoziem iesākto pētījumu ciklu, 2011.gada 4.aprīlī pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem, ir noslēgts līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību  „New Education Technologies University", kas līdz 2011.gada 15.jūlijam veiks pētījumu: „Biedrības „Pierīgas partnerība” stratēģijas ietekme uz partneribas teritorijas attīstību”.
Pierīgas partnerība ar prieku vēlas paziņot, ka ir noslēgusies 2011.gada atklāta konkursa projektu iesniegumu  2.kārta Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" Publicējam pieņemto lēmumu kopsavilkumu, sarindojot visus iesniedzējus attiecīgās rīcības ietvaros pēc saņemto punktu skaita. Paldies visiem, kas piedalījās un aicinām gatavoties dalībai nākamās kārtās!
Pierīgas partnerības teritorijas iedzīvotāji, kā arī visi citi interesenti tiek laipni aicināti piedalīties biedrības izsludinātajās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros un Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros.