-A A +A

Jaunumi

Biedrība „Pierīgas partnerība” paziņo, ka, 2011.gada 24.maijā, pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem, ir noslēgts līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību  „New Education Technologies University", kas līdz 2011.gada 31.augustam veiks pētījumu „Partnerības teritorijas atpazīstamības nodrošināšanas iespējas Biedrības „Pierīgas partnerība” stratēģijas un aktivitāšu kontekstā”.
2011. gada 22. jūnijā ir sākta projekta Nr. 10-04-ZL11-Z401101-000003 "Profesionāla āra futbola laukuma izbūve Piņķos" realizācija. Projekts tiek īstenots saskaņā ar Vietējās rīcības grupas (VRG) „Pierīgas partnerība” stratēģiju, Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju pasākumu ietvaros.
Ar prieku vēlamies paziņot, ka ir noslēgusies pirmās kārtas vērtēšana Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
Izsludinātais finansējums I kārtā: 158 684.87 Ls Apstiprināto projektu publiskais finansējums: 128 191.89 Ls Pārpalikums: 30 492.98 Ls
Pateicoties Eiropas Savienības iniciatīvai, kuru pazīst kā LEADER pieeju lauku attīstībai, arī Latvijas lauku reģionu iedzīvotājiem ir dota iespēja īstenot ieceres un iniciatīvas ne tikai savas personīgās, bet arī savas kopienas, dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Biedrības "Pierīgas partnerība" paziņojums Biedrība "Pierīgas partnerībai" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.