-A A +A

Jaunumi

Paziņojam, ka ir noslēgusies 2012.gada 4.kārta atklātam konkursam Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros. Paldies visiem, kas piedalījās un aicinām gatavoties dalībai nākamās kārtās!
Pierīgas Partnerība aicina visus interesentus piedalīties seminārā par izsludinātā atklātā projekta konkursa 6.kārtas ELFLA ietvaros norisi, veidlapas aizpildīšanu un vērtēšanas kritērijiem.
Sakarā ar to, ka izsludinātais projekta iesniegumu pieņemšanas termiņš  - 10.novembris iekrīt sestdienā, tas tiek pārcelts  uz 2012.gada 12.novembri līdz plkst.18.00.
Paziņojam, ka ir noslēgusies 2012.gada atklāta konkursa projektu iesniegumu 4.Kārtā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros. Paldies visiem, kas piedalījās un aicinām gatavoties dalībai nākamās kārtās! Šeit ir iespējams iepazīties ar vērtēšanas protokolu, un šeit ir pieejams rezultātu apkopojums.
Paziņojam, ka ir noslēgusies 2012.gada atklāta konkursa projektu iesniegumu 3.kārta Rīcības programmas: Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013. gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros. Paldies visiem, kas piedalījās un aicinām gatavoties dalībai nākamās kārtās!
Pierīgas Partnerības teritorijas attīstības prioritātes kalpo kā vadlīnijas vietējās rīcības grupas (VRG) darbā, lai sekmētu teritorijas konkurētspēju un veicinātu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, pilnvērtīgi izmantojot teritorijas potenciālu un samazinot vājās vietas.