-A A +A

Jaunumi

Biedrība "Pierīgas partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 23.oktobra līdz 2014.gada 24.novembrim.
Biedrība "Pierīgas partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 15.novembra līdz 2013.gada 15.decembrim.
Biedrība "Pierīgas partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 10.decembra līdz 2014.gada 10.janvārim.
Paziņojam, ka ir noslēgusies 2012.gada 5.kārta atklātam konkursam Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros. Paldies visiem, kas piedalījās un aicinām gatavoties dalībai nākamās kārtās!
2013.gada 6.septembrī Vērtēšanas komisija ir sanākusi kopā, lai sēdē apspriestu vērtēšanas rezultātus, katram komisijas loceklim  sniedzot savu neatkarīgo vērtējumu, kas tika veikts atbilstoši stratēģijā iekļautajiem vērtēšanas kritērijiem.
2013.gada 18.martā Vērtēšanas komisija ir sanākusi kopā, lai sēdē apspriestu vērtēšanas rezultātus, katram komisijas loceklim  sniedzot savu neatkarīgo vērtējumu, kas tika veikts atbilstoši stratēģijā iekļautajiem vērtēšanas kritērijiem.