-A A +A

Jaunumi

Turpinās biedrības „Pierīgas partnerība” (Latvija) un Kretingas vietējās Zivsaimniecības grupas (Lietuva) kopprojekts, kas vērsts uz pieredzes gūšanu esošiem un topošiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kuru teritorijā atrodas ūdenstilpes.
Semināru dalībniekiem būs iespēja uzzināt par līdzfinansējuma piesaistes iespējām, piedalīties LEADER projektu izstrādes darbnīcā un dibināt jaunus biznesa kontaktus – tikties ar potenciālajiem sadarbības partneriem. Semināros tiek aicināti piedalīties Mārupes, Olaines un Babītes novadu pārstāvji.
Aicinām Jūs iesaistīties savas dzīves un vides uzlabošanā un izteikt savu viedokli par attīstības iespējām Babītes, Olaines un Mārupes novados. Iedzīvotāju aptauja
Cenu aptauja par pētījuma „Biedrības „Pierīgas partnerība” stratēģijas 2009.-2013. gadam izvērtējums un uzņēmējdarbības un sabiedrības dzīves kvalitātes veicināšana partnerības teritorijā” veikšanu ir noslēgusies. Iepirkuma ietvaros tika saņemti četri piedāvājumi no SIA „NK Konsultāciju birojs”, SIA „Konsorts”, Personu apvienības SIA „Safege BALTIJA”, SIA „ArtSmart” un SIA „Plānošanas darbnīca”’.
Biedrība „Pierīgas partnerība” aicina iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējdarbības un pašvaldību pārstāvjus iesaistīties Pierīgas reģiona novadu attīstības stratēģijas izstrādē, pēc kuras apstiprināšanas novados dzīvojošie varēs īstenot savus projektus LEADER programmas finansējuma apguvei 2014.- 2020.gada plānošanas periodā.
Biedrība „Pierīgas partnerība” izsludina cenu aptauju par pētījuma „Biedrības „Pierīgas partnerība” stratēģijas 2009.-2013. gadam izvērtējums un uzņēmējdarbības un sabiedrības dzīves kvalitātes veicināšana partnerības teritorijā” veikšanu. Pretendentiem jāpiesakās līdz 2. aprīlim plkst. 14.00, iesniedzot piedāvājumu saskaņā ar cenu aptaujas noteikumiem.