-A A +A

Jaunumi

Valsts ieņēmuma dienests ar 2015. gada 19.augusta lēmumu Nr.8.5-9/L33217 biedrībai „Pierīgas partnerība” piešķīra sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Biedrības sabiedriskā labuma darbības joma ir pilsoniskas sabiedrības attīstība. Sabiedriskā labuma organizācijām ir tiesības saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus. Biedrība turpinās veicināt sabiedrības iesaistīšanos Babītes, Mārupes un Olaines novada teritorijas attīstībā. 
8.augustā aizvadīti Mārupes novada 90 gadu jubilejas svētki. Svētku ietvaros biedrība „Pierīgas partnerība ” pulcēja  Mārupes novada amatniekus un mājražotājus teltī "Ražots Mārupē".  Svētku apmeklētājiem bija iespējams iegādāties pinumus, rotas un ādas un lina izstrādājumus,sukādes u.c. Visas dienas garumā sava amata prasmes rādīja kalējs Uldis Stelpe un sudrabu rotu meistare Aelita Stelpe.
Biedrība „Pierīgas partnerība” noslēgusi sadarbības līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmas aģentūru un turpmāk nodrošinās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā”, Eiropas Jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk (www.eurodesk.eu) un Eiropas Jaunatnes portāla (www.europa.eu/youth) popularizēšanu.
Eiropas Savienības ELFLA programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros „Deju kolektīva „Dārta” atbalsta biedrība” īstenojusi projektu „Latgales novada tautas tērpi deju kolektīvam „Dārta””.
2015.gada maija beigās un jūnija sākumā biedrība „Pierīgas partnerība” rīkoja tematiskos seminārus, kuru Babītes, Olaines un Mārupes novada pārstāvjiem bija iespēja uzzināt par līdzfinansējuma piesaistes iespējām, piedalīties LEADER projektu izstrādes darbnīcā, analizēt nozares attīstības iespējas un iepazīties ar kaimiņu novadu pārstāvjiem.  
Ar devīzi “Mārupes novads – sakoptākais Latvijā!” arī šogad tiek rīkots konkurss “Mārupes novada daiļdārzs”, kurā tiks meklēts Mārupes skaistākais 2015.gada dārzs.