-A A +A

Jaunumi

Biedrības "Pierīgas partnerība" aicina iesaistīties „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020. gadam” apspriešanā.
Aicinām uz semināriem par LEADER pieejas īstenošanu vietējās teritorijas attīstībai.  Semināru laikā informēsim par novembrī apstiprinātiem Ministru kabineta noteikumiem, kas paredz atbalsta saņemšanas kārtību un apstiprināto teritorijas  stratēģiju, kura savukārt  paredz attīstības prioritātes un finansējuma sadalījumu teritorijā. 
15.oktobrī Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā notika biedrības „Pierīgas partnerība” rīkotā Babītes novada jauniešu tikšanās, lai runātu par jauniešu iespējām un aktivitātēm Babītes novadā.
15.oktobrī plkst.17:00 Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra mazajā zālē (Jūrmalas ielā 14A, Piņķos) notiks Babītes novada jauniešu tikšanās. Aicinām ikvienu Babītes novada jaunieti no 13 līdz 30 gadiem atnākt un uzzināt par savām iespējām un aktivitātēm Babītes novadā. Pasākuma laikā tiks diskutēts par jauniešiem nepieciešamo un svarīgo, kā arī stāstīsim kā tavas idejas var tikt pārvērstas reālos projektos!
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Latvijā īsteno Eurodesk informācijas tīkla kampaņas “Time to Move” aktivitātes, kas notiks no 21. līdz 25. septembrim. Daļa no kampaņas aktivitātēm – konkurss, kura mērķis ir aktualizēt jauniešu mobilitātes iespējas visā Eiropā – sākas jau 1. septembrī
Maijā biedrība „Pierīgas partnerība” iesniedza projekta iesniegumu, lai pretendētu uz Valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai un īstenošanai. 2015.gada 31.jūlijā Zemkopības ministrija pieņēma lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Līdz ar to biedrībai „Pierīgas partnerība” ir tiesības uzsākt vietējās attīstības stratēģijas no 2015.- 2020.gadam izstrādi. Stratēģijas izstrādes laiks ir četri mēneši.