-A A +A

Jaunumi

Lai lauku teritorijās veicinātu attīstību, stabilitāti un ilgtspēju, ir nepieciešams izmantot līdz šim pilnībā neizmantoto lauku un mazpilsētu potenciālu, kā arī veidot starpsekotriālu sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai.
Latvijas lauku forums ir izveidojis Vietējo iniciatīvu karti, kurā iekļautas vietējās iniciatīvas – objekti un pakalpojumi, ko izveidojuši, attīstījuši vai pilnveidojuši vietējie iedzīvotāji (privātpersonas, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības vai uzņēmēji).
2015.gada nogalē biedrība „Latvijas lauku forums” sadarbībā ar biedrību „Pierīgas partnerība” Babītes, Mārupes un Olaines novadu teritorijā rīkoja divu dienu mācību semināru Latvijas vietējām rīcību grupām.
2015.gada decembra sākumā  Babītes, Olaines un Mārupes novados notika biedrības „Pierīgas partnerība” rīkotais seminārs par LEADER pieejas īstenošanu, izstrādāto stratēģiju un ES finansējuma saņemšanas nosacījumiem. Seminārā piedalījās uzņēmēji, t.sk., tūrisma pakalpojumu sniedzēji, mājražotāji, dažādu biedrību pārstāvji, kā arī novadu iedzīvotāji – potenciālie attīstības projektu īstenotāji.
 Aicinām Babītes, Olaines un Mārupes novada jauniešus pieteikties bezmaksas apmācībām „Jauniešu līdzdalība”
2015.gada 23.novembrī biedrības "Pierīgas partnerība" padome ir apstiprinājusi „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju  2015.-2020. gadam”. Stratēģija  iesniegta izskatīšanai Lauku atbalsta dienestā kura to izvērtēs četru mēnešu laikā. Stratēģija ir izstrādāta, lai veicinātu vietējās ekonomikas attīstību un vietējās kopienas aktivitātes pakalpojumu un sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanā laukos.